Học bổng DoCoMo cho Sinh viên Quốc tế tại Đại học Tottori, Nhật Bản 2017

Đại học Tottori đang mở đơn ứng tuyển cho Học bổng DoCoMo, trao cho các sinh viên trợ cấp đặc biệt (private-financed) sẽ bắt đầu khóa học Thạc sĩ tháng 4 năm 2017.

Đại học Tottori, Công ty Cổ phần Đại học Quốc gia, viết tắt là Toridai, là một trong những trường Đại học quốc gia tại Nhật Bản. Khuôn viên chính nằm ở Koyamach?-Minami, thành phố Tottori, tỉnh Tottori.

Sinh viên nên có trình độ Nhật Ngữ tốt đủ để có thể theo học các lớp tại trường đại học.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Học bổng được trao cho ngành Công nghệ truyền thông – hoặc Công nghệ xử lý thông tin – các ngành liên quan.

Giá trị học bổng: Trợ cấp hàng tháng là 120,000 Yên kéo dài trong 2 năm (04/2017 – 03/2019)

Số lượng học bổng: 3 ứng viên từ Đại học Tottori.

Quốc tịch: sinh viên đến từ Students from India, Indonesia, Korea, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, China, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Bhutan, Brunei, Viet Nam,  Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos and East Timor đều có thể ứng tuyển.

Yêu cầu:

 • Sinh viên trợ cấp đặc biệt bắt đầ khóa học Thạc sĩ tháng 4 năm 2017.
 • Sinh viên thuộc một trong các chuyên ngành sau:
  • Công nghệ truyền thông – hoặc Công nghệ xử lý thông tin – các ngành liên quan.
  • Sinh viên không thuộc các chuyên ngành trên (a), nhưng sử dụng truyền thông hoặc xử lý thông tin trong nghiên cứu.
 • Sinh viên được giới thiệu từ trường Đại học.
 • Sinh viên đến từ India, Indonesia, Korea ,Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, China, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Bhutan, Brunei, Viet Nam,  Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos and East Timor.
 • Sinh viên không nhận bất kì học bổng nào khác ngoại trừ Học bổng DoCoMo trong suốt khóa học Thạc sĩ.
 • Sinh viên có mục tiêu, kế hoạch học tập và có nỗ lực để đạt được.
 • Sinh viên cần hỗ trợ tài chính.
 • Sinh viên có nhân phẩm tốt, kết quả học tập xuất sắc và có sức khỏe tốt.
 • Sinh viên viên nên có trình độ Nhật Ngữ tốt đủ để có thể theo học các lớp tại trường đại học.

Điều kiện nhập học:

 • Yêu cầu đầu vào: Sở hữu bằng Cử nhân.
 • Yêu cầu kiểm tra: Không.
 • Yêu cầu ngoại ngữ: Trình độ Nhật ngữ đủ tốt để theo học các lớp tại trường Đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót ứng tuyển là 21/04/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Sinh viên cần viết đơn ứng tuyển bằng tiếng Nhật. Sinh viên đã nộp “Đơn ứng tuyển học bổng” cho kì một năm học 2017 tại Đại học Tottori mới có thể ứng tuyển cho học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

 Theo Scholarship planet