Những lý do khiến bạn trượt Visa

Bạn hãy tìm hiểu những nguyên do sau để chắc chắn rằng con đường du học Nhật Bản của mình không thể bị chắn ngang bởi những thiếu sót dưới đây  nhé!

Phần I: Về Thủ Tục Hồ Sơ

1.    Nếu xét từ lý lịch nhập cảnh và tình trạng cư trú của người du học, nội dung đơn đăng ký  không có tính minh bạch.

2.    Nếu xét từ phương diện quá trình sinh sống và làm việc của người du học thì họ không có đủ năng lực và ý chí để học tập tại đất nước Nhật Bản

3.    Không khai báo quá trình làm việc của du học sinh hoặc là không có chứng cứ về sự khác nhau và thực tế cũng như không chứng minh được tính xác thật của nội dung đăng ký du học.
a)    Học vấn và quá trình làm việc không nhất quán
b)    Không khai báo quá trình làm việc 
c)    Không khai báo quá trình nhập cảnh
d)     Những lý do khác

4.Nội dung ghi trong hồ sơ du học không có tính nhất quán.
a)    Những vấn đề liên quan trong quá trình xuất nhập cảnh 
b)    Những vấn đề liên quan trong quá trình học tập 
c)    Những vấn đề liên quan trong quá trình làm việc 
d)    Địa chỉ 
e)    Tên họ
f)    Ngày tháng năm sinh
g)    Những lý do khác

5.    Hồ sơ du học không  đáng tin cậy
a)    Giấy chứng nhận học vấn
b)    Giấy chứng nhận ngân hàng 
c)    Giấy chứng nhận công việc
d)     Giấy chứng minh thu nhập 
e)    Giấy phép kinh doanh
f)     Giấy công chứng 
g)    Sơ yếu lý lịch
h)    Những giấy tờ khác
6.    Vì không nộp hồ sơ bổ sung, không chứng minh được tư cách cư trú là “du học”, “nhập học”.

Phần II: Về Chứng Minh Tài Chính & Trình Độ Nhật Ngữ 

1.    Du học sinh không chứng minh được khả năng tài chính để đảm bảo cuộc sống bên Nhật hoặc là không có đủ học bổng để theo học. 

2.    Không chứng minh được đầy đủ quyết tâm và phương pháp chi trả chi phí  tài chính cho việc học tập và sinh sống. 

3.    Không chứng minh được mối quan hệ nhân thân giữa người đi du học và người chi trả tài chính một cách rõ ràng. 

4.    Về tổng thu nhập của người bảo trợ tài chính, không chứng minh được khả năng chi trả tài chính

 5.    Không chứng minh được mức chi trả tài chính là đầy đủ.

6.    Hồ sơ chứng minh khả năng chi trả tài chính không đầy đủ.

7.    Không chứng minh được nhân thân của người chi trả tài chính.

8.    Vì không gửi hồ sơ bổ sung, không chứng minh được việc chi trả tài chính.

9.    Không đảm bảo được việc tham dự lớp học trên 10 tiếng trong 1 tuần.

10.    Du học sinh không chứng minh được mình thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

  • Người đã học tiếng Nhật trên 6 tháng tại cơ sở đào tạo tiếng Nhật 
  • Người đã được chứng nhận là có đủ trình độ năng lực Nhật ngữ để tham gia học ở các trường chuyên môn
  • Hoặc là người đã học trên 1 năm tại trường qui định trong điều 1 luật giáo dục của trường.

Nguồn Du học Nhật Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*